پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
یکشنبه 14 آذر ماه 1400
Sunday 5 December 2021
کد مطلب : ‌3593

آگهی مناقصه شماره 1981 - عملیات تکمیل جاده دسترسی به معدن مس چهل کوره زاهدان به طول 5/7کیلو متر و عرض 3/7متر

آگهی مناقصه شماره 1981 - عملیات تکمیل جاده دسترسی به معدن مس چهل کوره زاهدان به طول 5/7کیلو متر و عرض 3/7متر
شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه به شرکتهای واجد صلاحیت واگذارنماید.
الف شرح خدمات عبارتست از : عملیات خاکی شامل خاکبرداری و خاکریزی  ( به میزان تقریبی 25000 متر مکعب )به منظور تامین خط پروژه ، اجرای لایه روسازی اساس به میزان تقریبی 11000 متر مکعب  ، اجرای لایه بتن آسفالت گرم به میزان 322000 متر مربع ، تکمیل ابنیه فنی و احداث آبرو با دهانه های 1 و 2 متری و ... به منظور تکمیل جاده دسترسی به معدن مس چهل کوره زاهدان به طول5/7 کیلومتر و عرض 3/7 متر  .
ب- پیش بینی مدت انجام خدمات.6 ماه شمسی
ج-محل انجام کار : استان سیستان و بلوچستان - ‌120 کیلومتری شمال غرب زاهدان - 25 کیلومتری شمال روستای گراغه  
د- پیش پرداخت پیشنهادی : 15 درصدبار مالی قرارداد  در قبال ضمانتنامه بانکی  .
هـ- شروع اجرای کار :‌پس از ابلاغ رسمی قرارداد
و - حداقل شرایط متقاضی
1- داشتن شخصیت حقوقی.
2- مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه.
3- داشتن حداقل 3 کار مشابه موفق در خصوص موضوع مناقصه و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان مربوطه و ارائه نام و شماره تلفن هر کارفرما الزامیست.
4- دارا بودن ماشین آلات و تجهیزات و امکانات کافی جهت اجرای موضوع مناقصه.
5- دارا بودن حداقل پایه 5 راهسازی ازسازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری .
6-  دارا بودن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت درمناقصه معادل 2.000.000.000 ریال (دو میلیارد ریال).
 متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند "و" فوق بوده و آمادگی اجرای کار را دارند ، می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری (پنجشنبه و تعطیلات رسمی روزکاری محسوب نمی باشد) پس از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی مندرج در جراید (نوبت دوم ) ، آمادگی خود را برای شرکت در مناقصه بصورت مکتوب به همراه مدارک و مستندات ذیل با دورنگار 2883402(0391) یا به آدرس رفسنجان - شهر مس سرچشمه - امور قراردادها- ساختمان شهید علی ایرانمنش ارسال نمایند .
* ارائه تصویر اساسنامه و آگهی روزنامه آخرین تغییرات شرکت در خصوص اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و نیز صاحبان امضای مجاز.
* ارائه تصویر رتبه ، قراردادهای مشابه و رضایت نامه از کارفرمایان قبلی .
* ارائه مدرکی که نشانگر حسن سابقه در کارهای قبلی باشد .
*ارائه لیست ماشین آلات در مالکیت شرکت متقاضی جهت انجام موضوع مناقصه .
 * ارائه هر گونه مدرکی دال بر توانایی متقاضی جهت اجرای کار.
* ارائه تصویر HSE PLAN به همراه گزارش دو ساله حوادث حین کار پرسنل و ماشین آلات در قراردادهای منعقده.
توضیح: ارسال مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
مدارک مناقصه به تشخیص کارفرما بین متقاضیان واجد شرایط توزیع می گردد.
هزینه درج آگهی ها بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، متقاضیان می توانند با شماره تلفنهای 8 – 2883406 (0391) تماس حاصل نمایند .
 
روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران
googleplus  Facebook  Twitter  Cloob  Cloob  Cloob
نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
متن :
 
عضویت در خبرنامه
نام‌ و نام‌خانوادگی:
ایمیل :